Serwis informacyjny 15.06.2021

Konrad Fijołek został prezydentem Rzeszowa, Wody Polskie rozpoczęły konsultacje społeczne z mieszkańcami Kątów, Myscowej i Polan w sprawie wysiedleń, zakończyła się 11. edycja Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego; Jasielski Dom Kultury zorganizował warsztaty literackie poświęcone twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, w niedzielę odbył się Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Nowego Żmigrodu.