Serwis informacyjny 20-03-2018

Ul. Śniadeckich w Rzeszowie zostanie wyremontowana, W Osobnicy powstał Dzienny Dom Pomocy Dla Seniorów, W Rzeszowie trwa akcja płoszenia gołębi, Finał Akcji Ekologicznej w Jasielskim Domu Kultury, Krośnianie zaprosili Jadwigę Andegaweńską, Trebiszowskie pisanki w Jaśle, Wystawa interdyscyplinarna w BWA w Krośnie.