Serwis informacyjny 2019-10-04

Inauguracja roku akademickiego w PWSZ w Krośnie, W Jaśle odsłonięto pomnik poświęcony Żołnierzom Wyklętym, W Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym otwarto Technikum Petrochemiczne, Kandydaci KO o programie “Polska zdrowia”, Laureaci międzynarodowych olimpiad z Podkarpacia otrzymali odznaczenia “Wybitny laureat”, W 2023 roku zakończyć ma zakończyć się budowa parkingu wielkopoziomowego przy basenach ROSiR, Zakończyła się modernizacja siedziby Nadleśnictwa Lesko, 17 lat Telewizji Obiektyw