Serwis informacyjny 2019-11-26

Kilkaset osób wzięło udział w V Forum Gospodarczym w Krośnie, Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka w Rzeszowie, Burmistrz Sanoka podsumował pierwszy rok swojego urzędowania, W Mucznem dyskutowano nt. sposobów gospodarowania w lasach górskich, W Krośnie odsłonięto rzeźbę Witolda Śliwińskiego, Muzeum Podkarpackie w Krośnie otrzymało trzy filmy od Stowarzyszenia Muzeum Wojska Polskiego we Francji, “Jako w niebie, tak i w Komańczy nagrodzony podczas X Festiwalu Filmów Edukacyjnych “Edukino”