“Siła Przedsiębiorczości” – środki na założenie firmy

Wsparcie szkoleniowe i finansowe na założenie własnego biznesu można uzyskać przystępując do projektu “Siła Przedsiębiorczości”. Rekrutacja potrwa od 8 do 23 czerwca 2020 r.

Projekt jest skierowany do mieszkańców województwa podkarpackiego:

 • osób bezrobotnych, biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamierzających prowadzić działalność gospodarczą, będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.,
  osób w wieku 50 lat i więcej,
  osób długotrwale bezrobotnych,
  osób z niepełnosprawnościami,
  osób o niskich kwalifikacjach,
  kobiet

oraz

 • rolników i członków ich rodzin zarejestrowanych jako bezrobotni, którzy chcą odejść z rolnictwa, a ich gospodarstwa nie przekraczają 2 hektarów przeliczeniowych,

oraz

 • bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 (niebędących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu ta grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od 8 do 23 czerwca 2020 r. w Biurze Projektu, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 – 15:00 lub przesłać na adres Biura Projektu:

Biuro Projektu „Siła Przedsiębiorczości”
ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos
ul. Sienkiewicza 1/34
39-300 Mielec

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Projektu oraz pod numerem tel. 511 059 713.

Regulamin uczestnictwa oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej:
http://aspproject.pl/index.php/2020/03/16/sila-przedsiebiorczosci/

inf. UM Krosno