Skontaktowali się z nami spadkobiercy Mariana Wieleżyńskiego

Kiedy zrodził się pomysł na film „Wieleżyński – alchemik ze Lwowa” staraliśmy się dotrzeć do spadkobierców Mariana Wieleżyńskiego. Wiedzieliśmy, że we Lwowie mieszkała jego córka Jadwiga, a synowie wyjechali i dołączyli do Dywizji Pancernej generała Maczka. Rodzina Wieleżyńskich udostępniła nam archiwalne albumy rodzinne.
Jest nam bardzo miło, że kontaktują się z nami spadkobiercy Mariana Wieleżyńskiego. Stan Wieleżynski, prawnuk Mariana Wieleżyńskiego, napisał do nas list, który publikujemy poniżej. Dziękujemy!

Nazywam się STANISLAS JEAN-MARIE WIELEZYNSKI i oto moja historia:

Moi przyjaciele od zawsze wiedzieli, że jestem uosobieniem francuskiego pochodzenia i kultury, aczkolwiek nigdy nie kwestionowali mojego polskiego nazwiska i dziedzictwa.
Jedyne co wiedziałem o moich polskich korzeniach przez większość życia, to to, że mój ojciec Leszek, uciekł z Polski na początku II wojny światowej, aby dołączyć do polskiej armii we Francji, aby potem wyruszyć do Szkocji i Niemiec i znów wrócić do Francji, gdzie ożenił się z moją matką. Tuż przed śmiercią w 1986 r. mój ojciec napisał książkę o swoim ojcu, moim dziadku Marianie Wieleżyńskim, którego nigdy nie spotkałem, i jego niesamowitej polskiej firmie Gazolina SA utworzonej w 1920 r. Książka została napisana w języku polskim, kiedy zetknąłem się z nią nie miałem możliwości jej przetłumaczyć, więc jej nie przeczytałem.


Nigdy nie poświęcałem zbyt dużej uwagi Polsce aż do tego roku, kiedy to niesamowity, dynamiczny i znany polski producent telewizyjny pan Bogdan Adam Miszczak poprosił moją siostrę i braci o pozwolenie na wykorzystanie książki naszego ojca jako podstawę do filmu „Alchemik ze Lwowa”. Jest to film o naszym dziadku, który stanowi części serii filmów dokumentalnych o wielkich postaciach polskiej historii. (Ostatnio nakręcił film o Ignacym Łukasiewiczu, wynalazcy nafty i pionierze współczesnego przemysłu naftowego).

To fantastyczne, że są takie osoby pełne polskiego ducha walki, odwagi i patriotyzmu, którzy wychodzą z tradycyjnego stereotypu znanego polskiego bohatera jak Kopernik, Chopin czy Kościuszko i rehabilitują innych prawdziwych polskich bohaterów, którzy znacząco wpłynęli na losy świata.
Na stulecie powstania Gazoliny SA, a także aby pokazać nasze wsparcie panu Bogdanowi Miszczakowi i jego oddaniu współczesnej Polsce, nasza rodzina oferuje oryginalną polską wersję książki naszego ojca BEZPŁATNIE do pobrania na naszej stronie do końca 2020. Zapraszam na stronę https://gazolina.eu/ gdzie można pobrać książkę i uzyskać więcej informacji na temat niesamowitej historii mojej rodziny.


Więcej informacji na temat filmu, wejdź na stronę: www.telewizjaobiektyw.pl. Jeśli chcecie wziąć udział w dyskusji i wesprzeć nas, założyliśmy również stronę na Facebooku, Wielezynski Gazolina SA (fb.me/gazolinaSA), aby rozpowszechni ksiązkę i film.

Oryginalny tekst listu
MY NAME IS STANISLAS JEAN-MARIE WIELEZYNSKI AND THIS IS MY STORY
My friends have always known me to be the epitome of French origin and culture, and yet have never questioned my obviously Polish name and heritage.
All I knew of my Polish roots most of my life is that my father, Leszek, fled from Poland at the beginning of World War II to join the polish army in France, then went on to Scotland then Germany, and back to France where he married my mother. Just before his death in 1986, my father wrote a book about HIS father, my grandfather Marian Wielezynski, whom I never met and his incredible Polish company Gazolina SA; created in 1920. The book was written in my father’s native Polish language, and, at the time, I had no way to translate it so I did not read it.
I never thought too much about Poland until this year when an awesome, dynamic and well-known Polish television producer, Mr. Bogdan Adam Miszczak, requested permission from my sister and brothers to use our father’s book as the basis for a film, “The Alchemist of Lwow,” about our grandfather and part of a series of documentaries featuring the great men of Poland. (He has most recently made a film about Ignacy Lukasiewicz, the inventor of kerosene and pioneer of the modern petrochemicals).
It is fantastic to see entrepreneurs, full of the Polish fighting spirit, with enough guts, courage, and patriotism to get out of the traditional clichés of Copernicus, Chopin or Kosciuszko and rehabilitate other real Polish heroes who made an impact in our world.
For the centennial of the creation of the Gazolina SA, and to show our support to Bogdan and his devotion to a modern Poland, our family association is offering the original Polish version of our father’s book FREE to download on our website through the end of 2020. Please visit https://gazolina.eu/ for the download and more information on my family’s amazing story.
For more information on the film, go to Bogdan’s website: www.telewizjaobiektyw.pl .
If you’d like to participate in discussion and show your support, we have also established a Facebook page, Wielezynski Gazolina SA (fb.me/gazolinaSA), to promote our site and spread the word of the book and film.

Stan Wieleżyński z ojcem Leszkiem w Normandii, 1985 r.

Dokument fabularyzowany “Wieleżyński – alchemik ze Lwowa” poświęcony będzie Marianowi Wieleżyńkiemu, który był nie tylko pionierem światowego gazownictwa, ale także założycielem pierwszej na świecie firmy opartej na akcjonariacie pracowniczym.
Film w reżyserii Mariusz Bonaszewski. Producentem filmu jest Bogdan Adam Miszczak, autorem zdjęć Mariusz Konopka. Scenariusz napisała Małgorzata Sobieszczańska.
Producentom filmu udało się pozyskać sponsorów, dzięki którym film mógł być realizowany.
Sponsorem głównym jest PGNiG S. A., sponsorami wspierającymi GAZ-SYSTEM S.A., Splast Sp. z o.o., MPGK Krosno, ORLEN OIL, ORLEN POŁUDNIE, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, PRDM w Jaśle oraz Samorządy Podkarpacia i Małopolski: Miasto Jasło, Miasto Gorlice, Miasto Sanok, Powiat Krośnieński, Powiat Jasielski, Gmina Jedlicze, Gmina Chorkówka, Gmina Jasło, Gmina Skołyszyn, Gmina Miejsce Piastowe, Gmina Tarnowiec, Gmina Sanok. Film realizowany jest również ze środków Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie i Województwa Podkarpackiego w ramach programu Podkarpackiej Kroniki Filmowej.
Partnerzy filmu: Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce, Skansen Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Canon Polska, Dwór Krościenko Wyżne, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

„Wieleżyński – alchemik ze Lwowa” –
więcej o filmie »»»