Słowa kłosem pisane

Z okazji jubileuszu 10-lecia działalności Klubu Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle, został wydany tomik „Kłosem pisane: 2010-2020”.

Klub zrzesza poetów, prozaików i rękodzielników powiatu jasielskiego, realizując nie tylko cele edukacyjne i poznawcze, ale poprzez podtrzymywanie tradycji lokalnych propaguje folklor Ziemi Jasielskiej. Nie bez znaczenia jest funkcja ludyczna spotkań, która przejawia się w zwykłej ludzkiej radości ze wspólnie spędzonego czasu. Cele działalności Klubu zostały jasno wyznaczone przez matki założycielki – Genowefę Szerląg, działaczkę społeczną oraz Marię Tomasik, poetkę i prezesa. Patronką Klubu jest poetka ludowa z Żółkowa – Michalina Kurowska.

Poezja i rękodzieło prezentowane w tomiku wyrastają z miłości do ziemi, nierozerwalnie związanej z przyrodą i światem, a dorastanie pośród żywej kultury ludowej, miało niebagatelny wpływ na osiągnięcia literackie i artystyczne członków Klubu.

Potrzeba wypowiedzi ewoluowała i przybierała różne formy poetyckie, pozostając w kręgu prostych spraw związanych z codziennością. Uchwytny zdaje się być zapach i smak pachnącego chlebem domu (M. Bielamowicz, Przenieś mnie), a wiara w uzdrawiającą moc ziół, które są darem dla ludzi, jest wpisana w religijną postawę poetek (M. Gubała, Moja zielna, S. Gierlasińska, Moc ziół). Łąka staje się miejscem, które wyzwala poczucie wolności i radości w obcowaniu z przyrodą, gdzie wyczuwalny jest oddech ziemi (R. Kolanko, Kocham Was). Nieustannie powraca tęsknota za beztroskim dzieciństwem i pełną wiary młodością (M. Homlak, Czasy młodości, M. Tomasik, Sen). Nieodłączne uwrażliwienie na barwy towarzyszy liryce B. Samborskiej (Boska malarka). Podróż i emigracja determinują poezję M. Chochołek (Myśl). Niezwykle wyczuwalny jest lęk przed upływającym czasem (M. Gubała, Zmarszczki, M. Tomasik, Życie). Nieutulony żal i tęsknota za tymi, którzy odeszli, to zasadnicza tonacja wierszy M. Buczyńskiej (Spokój duszy) oraz S. Gierlasińskiej (Tak trudno ich pożegnać). Baczną obserwatorką społecznych przemian jest J. Trznadel. Poetka z Dąbrówki obserwuje radykalne zmiany wsi, nie tylko w sferze architektonicznej i agrarnej, ale głównie mentalnej (Żniwa, Wspomnienia). W zbiorze znalazły się także fotografie: ekologicznych rękodzieł Alicji Antonik, misternych serwet Jadwigi Chochołek, okazałej rzeźby Matki Boskiej – Heleny Jareckiej, krepinowych ozdób Marianny Romanek, kunsztownych obrazów z wykorzystaniem techniki pergamano Teresy Macek oraz frywolitek Barbary Rodak i obrazu olejnego „Święta Rodzina” Marii Słowik.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle koordynuje działania Klubu, oferując miejsce spotkań, pomoc merytoryczną, promocję medialną, stając się poprzez to niezwykle ważnym ogniwem w propagowaniu kultury ludowej Jasielszczyzny.

Materiał nadesłany

Tekst i fot. MBP w Jaśle