Spot reklamowy MOF Krosno (3)

Spot reklamowy promujący komunikację miejską na obszarze MOF Krosno (3)

Projekt “Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020