Spotkanie online z Pawłem Leszegą

Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie zaprasza na spotkanie online z Pawłem Leszegą. Z krośnieńskim artystą rozmawiał będzie Grzegorz Stefański. Podcast dostępny będzie 19 maja na fanpage’u placówki na Facebooku.

Paweł Leszega urodził się w 1961 r. w Uhercach Mineralnych (woj. Podkarpackie). Ukończył PLSP w Rzeszowie, oraz IWA UMCS w Lublinie w 1984 r. Po studiach podjął pracę w Liceum Plastycznym im. T. Brzozowskiego w Krośnie jako nauczyciel snycerstwa.

Zajmuje się rzeźbą, malarstwem, fotografią i rysunkiem. Podejmował w swoich rzeźbach i obrazach wątki dotyczące relacji sacrum i profanum; prace aktualne są synergią natury, ekologii, geometrii z ekspresją klasycznego warsztatu.

Leszega jest autorem realizacji rzeźbiarskich: kaplicy wotywnej „Pieta” w Krośnie oraz tablicy pamiątkowej poświęconej Stanisławowi Kuci, wybitnemu artyście pochodzącemu z Wrocanki.

Źródło: BWA Krosno

Fot. Paweł Armata