Strażnicy skontrolują kotły grzewcze w domach

Już w poniedziałek, 1 marca mieszkańców Krosna odwiedzą strażnicy miejscy. W tym dniu rozpocznie się, zapowiadana w ubiegłym tygodniu – kompleksowa kontrola budynków jednorodzinnych, przede wszystkim pod kątem gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza.

Weryfikacja deklaracji śmieciowych

W czasie kontroli strażnicy sprawdzą wiarygodność informacji podanych w deklaracjach śmieciowych co do ilości mieszkańców. Skontrolują też posiadanie i użytkowanie kompostowników, jeżeli zostały one wykazane w deklaracji.

Kontrola kotłów grzewczych

Strażnicy skontrolują też rodzaj i wiek kotłów używanych do ogrzewania naszych domów i podgrzewania wody. Będą też sprawdzać jakość stosowanego paliwa.

Przypominamy, że od maja 2018 roku nie wolno stosować jako opału:

1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

2. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

3. paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%,

4. biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%,

Surowo zabronione jest też spalanie odpadów.

Kontrola i informacja

Funkcjonariusze Straży Miejskiej, oprócz kontroli, będą także informować mieszkańców o obowiązku wymiany starych kotłów na nowe. Kotły na tzw. paliwa stałe należy wymienić na takie, które spełniają aktualne normy.

W domach wyposażonych w bezodpływowe zbiorniki na ścieki (szamba), strażnicy podczas kontroli zapytają o sposób zaopatrzenia nieruchomości w wodę i o sposób odprowadzania ścieków. Dlatego też poproszą o okazanie aktualnej umowy na wywóz nieczystości oraz faktury potwierdzające częstotliwość opróżniania szamba.

Celem tych kontroli jest przestrzeganie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście oraz uchwały „antysmogowej”.

Każdy „kopciuch” wymieniony na nowy, sprawny i ekologiczny kocioł, to zysk dla nas wszystkich.

Źródło: Urząd Miasta w Krośnie