System dynamicznego ważenia pojazdów w Rzeszowie. Inwestycja za blisko 14,5 mln zł

W Rzeszowie trwa rozbudowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów wraz z budową stanowisk pomiarowych w pięciu lokalizacjach.

Przeciążone ciężarówki są jedną z przyczyn pogarszania się stanu rzeszowskich dróg. Aby móc wychwytywać te pojazdy, które ważą więcej niż zezwalają na to przepisy, Rzeszów kilka lat temu zdecydował się na wybudowanie systemu wag preselekcyjnych. Wagi zostały wybudowane na drogach wlotowych do miasta: ul. Lubelskiej, Krakowskiej, Lwowskiej, Warszawskiej i Podkarpackiej. Inwestycja, która została zakończona w 2015 roku, kosztowała prawie 7 mln zł. Większość tej kwoty to dofinansowanie unijne, które udało się miastu uzyskać.

Obecnie trwa kontynuacja tej inwestycji. – Dzięki niej w Rzeszowie wreszcie będzie można skutecznie walczyć z przeciążonymi ciężarówkami, które degradują nasze drogi – podkreśla Marek Bajdak, pełniący funkcję prezydenta Rzeszowa.

W ramach kontynuacji rozbudowy systemu zostanie on doposażony w specjalnie przeznaczone do tego celu zatoki (parkingi), na których Inspekcja Transportu Drogowego będzie mogła kontrolować przeciążone pojazdy, wcześniej zarejestrowane przez system pomiarowy.

Realizowana obecnie inwestycja prowadzona jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. – To oznacza, że w pierwszej kolejności opracowywana jest dokumentacja projektowa, na podstawie której ten sam wykonawca realizuje roboty budowlane w terenie – tłumaczy Andrzej Maciejko, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie.

W ramach trwającej obecnie inwestycji powstają trzy kolejne stacje preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu. Będą zlokalizowane:

• 150 m przed istniejącą tablicą o zmiennej treści przy al. Sikorskiego (budowa w trakcie),
• na łączniku drogi ekspresowej S-19 z drogą krajową nr 97 przed rondem im. Jacka Kuronia,
• na łączniku drogi ekspresowej S-19 (Trasa Południowa).
Powstanie także pięć stanowisk do legalizacyjnego pomiaru pojazdów, czyli parkingów z których korzystać będzie Inspekcja Transportu Drogowego, w następujących lokalizacjach:
• ul. Lubelska przed skrzyżowaniem z ul. Krogulskiego, na wysokości sklepu Rojax,
• ul. Warszawska przed skrzyżowaniem z ul. Staromiejską (budowa w trakcie),
• ul. Krakowska przy cmentarzu,
• al. Sikorskiego pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Robotniczą a skrzyżowaniem z ul. Łukasiewicza,
• łącznik ekspresowej S-19 (Trasa Południowa) do miasta, przed skrzyżowaniem z ul. Przemysłową.

Inwestycja będzie gotowa latem tego roku. Wartość zadania to 14 468 910,00 zł.

Inwestycja współfinansowana jest z funduszy Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020r.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa.

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Rzeszowa
Autor zdjęcia: Artur Gernand/Urząd Miasta Rzeszowa