Szlakiem historii Jasła

Jasielski oddział PTTK przy współpracy z Urzędem Miasta w Jaśle wyznaczył na terenie miasta nowy szlak turystyczny nawiązujący do jego historii. „Szlak historii Jasła” oprowadza turystę ulicami miasta po budynkach, które przetrwały II wojnę światową.

W zwiedzaniu przyda się wydany przewodnik, w którym zamieszczono historyczne opisy budynków mijanych na trasie, a także niestety nieistniejących już perełek jasielskiej architektury. Opisy przygotowane zostały przez autorów strony internetowej www.17stycznia.pl Mieczysława Wieteskę i Mariusza Szyszkowskiego.

Natomiast dla lubiących zbierać odznaki turystyczne specjalnie na tę okazję przygotowana została odznaka. Jej wzór oparty jest na historycznej pieczęci miejskiej używanej do 1935 roku w jasielskim magistracie. W środku tarczy wpisanej w prostokąt, stanowiącej ramy pieczęci znajduje się wcześniej używany herb miasta, składający się z monogramu JAR (Joannes Albertus Rex). W 1925 roku Adam Chmiel opracował jego pierwszą wersję, nawiązującą do jedynego zachowanego wizerunku herbu miasta z połowy XVI w. Herb ten posiadał czerwone tło, a monogram i koronę w kolorze srebrnym lub białym. Wokół herbu, oryginalny napis z pieczęci: Magistrat Królewskiego Wolnego Miasta Jasła. Autorem projektu jest Bartłomiej Wilk.

Dla pierwszych trzystu osób przygotowano bezpłatne egzemplarze „Przewodnika po Szlaku historii Jasła”, a pierwszych pięćdziesięciu zdobywców odznaki otrzyma ją bezpłatnie. Przewodniki i odznaki, a także weryfikacja odbywa się w biurze PTTK oddział w Jaśle przy ul. Floriańskiej 15.

Szlak powstał w ramach zadania publicznego „Szlak historii Jasła” współfinansowanego z budżetu Miasta Jasła.

Źródło: PTTK/Urząd Miasta w Jaśle