Tabliczka z numerem na budynku jest obowiązkowa

Tabliczka z nazwą ulicy i numerem naszego domu to ogromne ułatwienie, jak również nasz obowiązek wynikający z prawa. W razie zagrożenia szybciej dotrą do nas służby ratownicze, łatwiej jest również odnaleźć naszą posesję – listonoszowi czy kurierowi.

Przy okazji dostarczania naszym mieszkańcom korespondencji miejskiej czy pojemników na odpady, niestety bardzo często okazuje się, że jaślanie nie mają oznaczonych swoich domów. Stąd też zwracamy się z prośbą do tych mieszkańców, którzy jeszcze tego nie zrobili, o umieszczenie tabliczki z numerem porządkowym i nazwą ulicy w widocznym miejscu na frontowej ścianie budynku. Nie może być ona zasłonięta, powinna też być dobrze oświetlona, by umożliwić identyfikację odpowiedniej nieruchomości również w nocy. Jeśli zaś nasz dom znajduje się w głębi ogrodzonej posesji, mamy obowiązek umieszczenia tabliczki również na ogrodzeniu.

Przypominamy, że konieczność posiadania tabliczki z numerem domu reguluje polskie prawo, a konkretnie – ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z przepisami: “Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu”.

W przypadku domów jednorodzinnych obowiązek umieszczenia tabliczki spoczywa na właścicielu i na jego koszt. Mamy na to trzydzieści dni od momentu nadania numeru porządkowego nieruchomości przez gminę.

Urząd Miasta w Jaśle