Telefoniczne dyżury eksperckie ZUS

Eksperci jasielskiego oddziału ZUS będą udzielać informacji osobom poszkodowanym w wyniku nawałnic podczas dyżuru telefonicznego w dniach 1-3 lipca 2020 r. w godz. 10.00-13.00.

Osoby poszkodowane skutkami nawałnic mogą skorzystać z różnych form pomocy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w ramach Tarczy antykryzysowej.

Płatnicy składek, którzy w wyniku nawałnic ponieśli znaczne straty materialne i dlatego doświadczają problemów z terminowym opłacaniem składek bieżących lub spłatą zadłużenia, mają możliwość złożenia w ZUS wniosku o odroczenie terminu płatności składek bieżących, o rozłożenie spłaty należności z tytułu składek na raty.

Jeżeli ulga dotyczy należności za okres od stycznia 2020 r., nie będzie naliczana opłata prolongacyjna. Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat wsparcia dla poszkodowanych, zapraszamy na dyżur telefoniczny w dniach 1-3 lipca 2020 r. w godz. od 10.00 do 13.00. Eksperci z Oddziału ZUS w Jaśle będą udzielać informacji pod numerami telefonów 13 44 379 72, 13 44 629 17 – czytamy w komunikacie ZUS.

Ponadto w placówkach ZUS działają doradcy do spraw ulg i umorzeń. Udzielają zainteresowanym informacji o pomocy o jaką mogą się ubiegać, oraz pomocy w skompletowaniu i wypełnieniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia przez ZUS wniosku o ulgę lub umorzenie. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie. Wykaz numerów telefonów do doradców dostępny jest na www.zus.pl<http://www.zus.pl>

Źródło: ZUS