Test&GO – zbadaj się i jedź!

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej jest w gotowości do zorganizowania grupy wymazowej według procedury „drive-thru” bez wysiadania z samochodu. Projekt jest realizowany, aby udzielić wsparcia administracji publicznej, służbom sanitarnym i wojewodzie.

Pobieranie wymazów według procedury „drive-thru”, staje się jednym z priorytetowych zadań WOT w ramach prowadzonej od blisko dwóch miesięcy operacji „Odporna wiosna”. Terytorialsi z Podkarpacia już od początku kwietnia włączyli się w akcję pobierania wymazów na wniosek wojewody podkarpackiego Ewy Leniart. Do pobierania wymazów delegowani są żołnierze posiadający kompetencje co najmniej ratownika medycznego i ukończone specjalistyczne szkolenie w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej.

Dotychczas zespoły medyczne z Podkarpackiej Brygady OT pobrały ponad 1300 wymazów na terenie Podkarpacia. Były one wykonywane stacjonarnie w Domach Pomocy Społecznej, hospicjach, wśród personelu placówek medycznych oraz w domach osób przebywających w kwarantannie.

– Utrzymywany przez Brygadę w gotowości mobilny punkt do poboru wymazów to element rejonu badań składający się z pięciu stref: oczekiwania, ewidencji, pobierania materiału do badań, odpoczynku i dekontaminacji. Aby ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem do pobierania wymazów oraz obsady stanowisk grupy wymazowej delegowani są specjalnie wyselekcjonowani i przeszkoleni żołnierze. Nie mogą mieć więcej niż 45 lat, muszą być zdrowi, nie mogą chorować na choroby przewlekłe oraz nie mogli przebywać w ciągu ostatniego miesiąca w krajach o podwyższonym ryzyku zakażenia – podkreśla płk Dariusz Słota dowódca podkarpackich terytorialsów.

Uruchomienie mobilnego punktu poboru wymazów może nastąpić na wniosek wojewody lub Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Wymazy będą wykonane osobom, które wcześniej telefonicznie zarejestrowały się w Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej. To tam zapadnie decyzja o tym, kto będzie mógł w ten sposób wykonać darmowy test. Cała procedura trwa około 15 minut. Pobrane wymazy następnie będą przekazane do laboratorium celem przeprowadzenia badania diagnostycznego. O wynikach przebadanych poinformuje właściwa regionalnie stacja sanitarno-epidemiologiczna.

Źródło: 3. PBOT

Fot: DWOT