To pierwsze takie studia w Polsce


Już w roku akademickiego 2019 / 2020 w Sanoku wystartują 5-letnie studia pedagogiczne. PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku jako pierwsza uczelnia w Polsce otrzymała uprawnienia do prowadzenia pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”.

Zmiany w przepisach dotyczących kształcenia nauczycieli, które wprowadzono w ostatnim czasie w Polsce sprawiły, że osoby pragnące pracować w przyszłości w przedszkolach i szkołach podstawowych jako nauczyciele muszą zrealizować jednolite studia magisterskie „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. Sanocka uczelnia wykazała się dużą elastycznością i w ekspresowym tempie dopasowała się do potrzeb rynku pracy i dlatego kształcenie na 5-letnich studiach pedagogicznych będzie możliwe już jesienią br.
Rekrutacja elektroniczna wystartuje 01.06.2019 r.

Zgodnie z przyjętymi założeniami dla kierunku praktycznego, absolwent pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej będzie osobą posiadającą szereg umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III. Absolwent będzie posiadał rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne zorientowane na prowadzenie zajęć zintegrowanych w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.

W toku studiów uzyska kwalifikacje metodyczne z zakresu edukacji elementarnej, gdyż szczególnie cenne w przygotowaniu absolwentów jest wykształcenie umiejętności spójnego zintegrowanego stosowania metodyk w praktyce przedszkolnej i szkolnej poparte praktykami w placówkach oświatowych. To wszystko dopełni gruntowna wiedza w zakresie psychologii i pedagogiki oraz umiejętności jej wszechstronnego wykorzystania w projektowaniu sytuacji edukacyjnych opartych na kształtowaniu kreatywnych i otwartych postaw dzieci. Podczas studiów zwraca się będzie szczególną uwagę na rozwijanie u studentów refleksyjnego myślenia, umiejętnego dążenia do wyznaczonych celów oraz skutecznego działania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Absolwent będzie także przygotowany do organizowania i realizowania zintegrowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Nastąpi także pogłębienie języka specjalistycznego na poziomie B2 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) co wyrażać się będzie umiejętnością posługiwania się w wyższym stopniu specjalistyczną terminologią w zakresie pedagogiki.

Informacja prasowa /PWSZ