Trwa budowa Bloku Energetycznego

Na terenie Elektrociepłowni Krosno powstaje Blok Energetyczny, w którym paliwem do produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej będą pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Inwestorem jest Krośnieński Holding Komunalny, a wykonawcą polsko-francuskie konsorcjum firm Instal Warszawa i Paprec Group.

Inwestycja powstaje w ramach projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – II etap”.

Aktualnie trwają prace ziemne, w tym żelbetowe, związane m.in. z budową fundamentów i płyt fundamentowych pod halę technologiczną, obiekty bunkrów i kotła, oraz prace instalacyjne.

Wykonawca kompletuje też podstawowe urządzenia i maszyny, które będą na wyposażeniu budowanej instalacji, m.in.: kocioł parowy, ruszt wahliwy, turbina parowa. Montaż kluczowych urządzeń planowany jest na III kwartał br.

Plac budowy zmienia się z tygodnia na tydzień. Prace związane z budową Bloku Energetycznego idą zgodnie z harmonogramem i wiele wskazuje na to, że niebawem zakończy się etap prac ziemnych i „wyjdziemy na powierzchnię” – mówi Jan Guzik, dyrektor ds. technicznych w Krośnieńskim Holdingu Komunalnym.

Blok Energetyczny będzie obiektem nowoczesnym, spełniającym wszystkie normy środowiskowe i bezpieczeństwa dla otoczenia. Zastosowane zostaną w nim sprawdzone technologie i najlepsze rozwiązania. Wszystko znajdować się będzie w zamkniętej konstrukcyjnie hali, a zastosowana w obiekcie zaawansowana instalacja oczyszczania spalin spowoduje istotne obniżenie poziomu emisji w porównaniu do obecnego stanu. Co ważne, emisje te będą kontrolowane w sposób ciągły poprzez automatyczne systemy pomiarowe.

Planowany termin zakończenia prac i oddania instalacji do użytku to wrzesień 2024 roku.

Projekt budowy Bloku Energetycznego jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.