Trwa budowa zadaszenia nad placem do magazyniowania surowców wtórnych i biokompostu

Na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów, w sąsiedztwie hali sortowania, trwa budowa zadaszenia nad istniejącymi boksami magazynowymi oraz nad placem kompostowania. Prace budowlane potrwają do lipca br.

Zadaszenie budowane jest nad boksami do magazynowania wysegregowanych surowców wtórnych, czyli tych przekazywanych już do recyklingu, oraz placu do przesiewania i magazynowania kompostu.

Aktualnie trwa budowa stalowych konstrukcji dachowych, które docelowo zostaną pokryte blachą trapezową. Całość ma być zabezpieczeniem dla istniejących tam ośmiu betonowych boksów i placu, na którym odbywa się przesiewanie i magazynowanie gotowego biokompostu, służącego do pielęgnacji terenów zielonych, np. trawników i rabat kwiatowych.

Ta inwestycja to tak naprawdę dokończenie zadań realizowanych w I etapie naszego programu odpadowo-energetycznego, których na tamten czas nie zdążyliśmy formalnie przygotować do realizacji. Wtedy podjęliśmy decyzję, że realizujemy to co mamy gotowe, aby modernizacja całego zakładu nie „czekała” tylko na zadaszenie. Dzięki temu zmodernizowane Regionalne Centrum Odzysku Odpadów pracuje już od ponad dwóch lat, a niebawem będzie doposażone o brakujące zadaszenie nad placem do magazynowania surowców wtórnych i biokompostu – mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Budowa zadaszenia jest jednym z elementów III etapu projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego”.

Na jego realizację Krośnieński Holding Komunalny otrzymał dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości ok. 14,5 mln zł, a koszt całkowity to ok. 18,5 mln zł (brutto).

W ramach tego projektu Spółka zaplanowała m.in.: rozbudowę infrastruktury Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie poprzez budowę na jego terenie obiektów do przetwarzania i magazynowania odpadów wielkogabarytowych, szkła i odpadów problemowych, tj. zużytych opon, opakowań po substancjach niebezpiecznych oraz farb, tuszy, farb drukarskich, klejów, lepiszczy i żywic, jak również budowę zadaszenia nad placem kompostowym, który posłuży do uszlachetniania produktu kompostowania bioodpadów. Dodatkowo, spółka zamierza dokupić sprzęt usprawniający pracę instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

serwis informacyjny
Krośnieński Holding Komunalny