Trwa rewitalizacja Placu Inwalidów Wojennych

Dobiegają końca prace przy przebudowie Placu Inwalidów Wojennych wraz z pasażem. Plac został zaprojektowany przez mieszkańców uczestniczących w warsztatach partycypacyjnych.

Odnowiony plac ma przede wszystkim być dedykowany młodym mieszkańcom Jasła, którzy uważali, że nie ma w mieście przestrzeni przeznaczonej głównie dla nich. Stąd też przebudowa tego miejsca uwzględnia zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych, ale również kładzie nacisk na zieleń i udogodnienia dla przechodniów.

W ramach prac między innymi: odnowiono rzeźbę „Kotwicy”, część nowej nawierzchni uzupełniono elementami plastycznymi małej architektury, wprowadzono ciek wodny prowadzący do fontanny, a także ujednolicone zostało ogrodzenie w postaci muru, na którym powstał nowy, nawiązujący do historii Jasła, mural.

Wykonane prace mają także poprawić dostęp do tego miejsca dla osób ze szczególnymi potrzebami (osoby z niepełnosprawnościami, z wózkami dziecięcymi itp.). Koszt robót budowlanych przy przebudowie placu, wynosi nieco ponad 5 mln zł.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Oprócz przebudowy placu, w ramach projektu, w części realizowanej na terenie Miasta Jasła, urządzono również teren przy winnicy miejskiej, powstały dwa zielone przystanki (przy Starostwie Powiatowym w Jaśle oraz przy Mosirze), łąka kwietna (ul. Szkolna), a zainteresowani mieszkańcy otrzymali dofinansowanie na zbiorniki na deszczówkę.

Wartość całego projektu dla Jasła wynosi ok. 6 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych nieco ponad 3 mln zł.

Inf. prasowa
Urząd Miasta w Jaśle

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *