Trwają konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030

Miasto Krosno zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Odbędzie się ono we wtorek, 9 maja, w godz. 17:00 – 19:00, w Urzędzie Miasta Krosna, ul. ks. S. Staszica 2, w sali obrad Rady Miasta Krosna im. Ignacego Łukasiewicza.

Podczas spotkania będzie można zgłosić uwagi do projektu Strategii.

Wnioski i propozycje można zgłaszać także w formie pisemnej – konsultacje trwają do 12 maja 2023 r.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można zgłaszać w wybrany sposób:

– poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego oraz złożenie go osobiście lub przesłanie do Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno,
– poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego na adres e-mail: strategia@um.krosno.pl,
– poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego za pomocą systemu ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Krosna: /UMKrosna/skrytka (rodzaj e-usługi: pismo ogólne do urzędu),
– poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na Platformie Konsultacji Społecznych: PRZEJDŹ DO FORMULARZA ONLINE.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych na temat projektu Strategii oraz włączenie ich w proces jej tworzenia.

Pliki do pobrania na stornie Urzędu Miasta Krosna: https://www.krosno.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-konsultacje-projektu-strategii-rozwoju-miasta,17696

UM Krosna

fot. arch.TV Obiektyw