Tymczasowy zakaz wstępu do lasów

“W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu. Zamknięte pozostają też parki narodowe” – czytamy w komunikacie umieszczonym na stronie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
Przestrzeganie zakazu egzekwować będzie Straż Leśna.