Tysiące nowych roślin w Rzeszowie

Ponad 300 tys. zł kosztować będzie rewitalizacja pasów zieleni rozdzielających drogi w Rzeszowie oraz miejskich terenów zielonych. Umowa na realizację tego zadania została już podpisana.

Nowe rośliny pojawią się m.in. na pasie zieleni na al. Piłsudskiego, pomiędzy budynkiem urzędu marszałkowskiego a Galerią Rzeszów. Tam, zgodnie z projektem opracowanym przez Zarząd Zieleni Miejskiej, posadzone zostaną berberysy, jałowce, sosny, róże okrywowe, szałwie omszone, rozchodniki okazałe i rozplenicie japońskie. Przy ul. Krogulskiego z kolei posadzone zostaną klony polne a w rejonie placu zabaw przy ul. Jarowej graby pospolite.

Częścią tego zadania będzie także urządzenie nowych zielonych skwerów w mieście. Pierwszy z nich powstanie na Placu Farnym, drugi przy ulicy Chmaja.

– Łącznie w ramach rewitalizacji zostaną nasadzone 43 drzewa liściaste, 1325 krzewów liściastych, 281 krzewów iglastych oraz 3874 byliny – mówi Aleksandra Wąsowicz-Duch, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie.

Umowa na wykonanie tego zadania została podpisana w tym tygodniu. Jej wartość to 316 624,68 zł. Prace przy rewitalizacji pasów oraz zieleńców potrwają do połowy lipca.

Kolejnym zielonym zadaniem, które niebawem powinno się rozpocząć w Rzeszowie (przetarg na wybór wykonawcy już trwa) są nasadzenia zastępcze. Nowe drzewa pojawią się przy ul. Krogulskiego, al. I Armii Wojska Polskiego, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, w Parku Papieskim, parku na os. Kmity oraz w wielu innych miejscach na terenie całego miasta. Łącznie w ramach tej inwestycji posadzonych zostanie 480 drzew liściastych, 136 drzew iglastych, 499 krzewów liściastych oraz 92 krzewy iglaste. To zadanie może kosztować ok. 500 tys. zł.

Źródło: Urząd Miasta Rzeszowa