Uczniowie najmłodszych klas wrócili do szkół

W poniedziałek po długiej przerwie do szkół wrócili uczniowie najmłodszych klas. Naukę stacjonarną rozpoczęli uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, a także uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.