Utrudnienia w ruchu w Jaśle – ul. Słowackiego i ul. Franciszkańska

Od 24 września do 2 października na ulicach Słowackiego i Franciszkańskiej w Jaśle będą występowały ograniczenia i utrudnienia w ruchu drogowym i pieszym spowodowane remontem i przebudową istniejącej sieci ciepłowniczej.

Od 24 do 25 września ul. Franciszkańska będzie dopuszczona do ruchu tylko dla jej mieszkańców, a na całym jej odcinku zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy (wjazd i wyjazd od ul. Chopina) oraz wyłączenie chodników z ruchu pieszych.

Od 25 września do 2 października na ul. Słowackiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do skrzyżowania z ul. Czackiego) nastąpi przekierowanie ruchu poza jezdnię oraz jego zwężenie. Ponadto zostanie ograniczony postój samochodów na części parkingów po obu stronach drogi, a chodniki będą częściowo wyłączone z ruchu pieszych.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w ruchu drogowym i pieszym oraz o stosowanie się do nowego oznakowania.

Urząd Miasta w Jaśle