Uwaga kierowcy! Dzisiaj (22.10) zamknięty jest fragment ul. Naftowej

Dzisiaj (22 października) nieprzejezdny jest fragment ul. Naftowej. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Tysiąclecia do dworca drogowcy układają nawierzchnię asfaltową.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie realizujący zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepięciami do budynków i kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisłok w km 150+240 brzeg lewy (rozdział kanalizacji ogólnospławnej) na terenie Osiedla Tysiąclecia w Krośnie”.