Uwaga kierowcy! Nie będzie ronda na Czajkowskiego i dwóch przejść dla pieszych na DK 28

Uwaga kierowcy! Ważne zmiany organizacji ruchu w Krośnie.

fot : Google Maps

Od czwartku 12 grudnia zmieni się całkowicie układ skrzyżowania ulic: Czajkowskiego, Jagiellońska i Pużaka. Zniknie rondo i obowiązujący ruch okrężny, a ul. Czajkowskiego będzie drogą z pierwszeństwem przejazdu. To jeszcze nie wszystkie zmiany na tym skrzyżowaniu. Dodatkowo informujemy, że również od jutra z ul. Podkarpackiej znikną dwa przejścia dla pieszych. Prosimy kierowców o ostrożną jazdę.

Skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem przejazdu

Na skrzyżowaniu ulic: Czajkowskiego, Jagiellońska i Pużaka zmieni się organizacja ruchu drogowego. Zniknie rondo i obowiązujący ruch okrężny, a ul. Czajkowskiego będzie drogą z pierwszeństwem przejazdu. Istotną zmianą będzie również to, że kierowcy jadący ul. Czajkowskiego w kierunku obwodnicy (DK 28) nie będą mogli skręcić w lewo w ul. Jagiellońską. Relacja ta została zakazana z uwagi na możliwość wystąpienia blokady skrzyżowania łącznie z przejazdem kolejowym przez pojazdy oczekujące na możliwość skrętu (podobne sytuacje miały miejsce w czasie funkcjonowania ronda).

Dwa zakazy skrętu w lewo

Zakaz skrętu w lewo będzie również obowiązywał kierujących jadących ul. Jagiellońską w kierunku ul. Czajkowskiego, którzy nie będą mieli możliwości skrętu w lewo w kierunku DK 28. Wprowadzenie tego zakazu jest podyktowane koniecznością udrożnienia ruchu na tym skrzyżowaniu.

Zmiany organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu są wynikiem przeprowadzonej analizy ruchu drogowego w tym rejonie, ze szczególnym uwzględnieniem bliskości przejazdu kolejowego. Na wniosek PKP, które wielokrotnie wykazywało zagrożenia BRD wynikające z nagminnego łamania przepisów przez kierowców zatrzymujących się na przejeździe kolejowym.

Roboty drogowe związane ze zmianą organizacji ruchu w obrębie tego skrzyżowania będą prowadzone 12 – 13 grudnia.


Nie będzie dwóch przejść dla pieszych na ul. Podkarpackiej

W ciągu dwóch najbliższych dni (12 – 13 grudnia) drogowcy będą również likwidować dwa przejścia dla pieszych na ul. Podkarpackiej. Ze względów bezpieczeństwa zniknie przejście dla pieszych w sąsiedztwie mostu nad Lubatówką oraz pasy usytuowane w niedalekiej odległości zjazdu na osiedle WSK – pomiędzy skrzyżowaniem z ulicami Czajkowskiego i Składową, a przejściem dla pieszych z sygnalizacją świetlną (nieopodal przystanku autobusowego).

Inf. UM Krosno