VII Krośnieński Turniej Jednego Wiersza

Tradycją stało się już, że w Światowym Dniu Poezji młodzież krośnieńskich szkół prezentuje swoje wiersze w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej. Aby wystąpić w finale Turnieju Jednego Wiersza należy do 27 lutego br. nadesłać 1 wiersz własnego autorstwa, nigdzie wcześniej niepublikowany, ani nienagradzany w innych konkursach. Utwór należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej. Jury spośród nadesłanych wierszy wybierze ok. 15 utworów w każdej grupie wiekowej. Warunkiem udziału wiersza w Turnieju jest jego odczytanie przez autora lub osobę przez niego upoważnioną, podczas imprezy finałowej 20 marca 2020 r.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie kl. VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z Krosna i powiatu krośnieńskiego.

Konkursy honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Krosna.