W 100 rocznicę urodzin na Jana Pawła II wspominamy jego wędrówki po Bieszczadach

Dzisiaj, w 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II wspominamy jego wędrówki po Bieszczadach. Te obrazy z życia księdza Wojtyły znajdują się również w naszym filmie „Jako w niebie, tak i w Komańczy”.

Karol Wojtyła był w Bieszczadach co najmniej jedenastokrotnie jako duszpasterz akademicki, biskup i kardynał. Wędrował  szlakiem czerwonym od Komańczy przez Jeziorka Duszatyńskie, Cisną, połoniny.

fot. „Bieszczadzkimi i beskidzkimi śladami Karola Wojtyły”, Andrzej Potocki

Pierwszą wakacyjną wędrówkę po Bieszczadach ksiądz Wojtyła odbył we wrześniu 1952 roku z piątką studentów. Podczas kolejnej wędrówki, rok później w sierpniu również odwiedzili Komańczę, nocowali w klasztorze Sióstr Nazaretanek, gdzie później (29.10.1955 – 28.10.1956) przez rok więziony był prymas Stefan Wyszyński. Chodzą słuchy, że siostry nie wpuściły wówczas grupy studentów z ich opiekunem „Wujkiem” (tak nazywany był, dla niepoznaki ksiądz Korol Wojtyła) do klasztoru i skierowały na nocleg do szopy.

„Jako w niebie, tak i w Komańczy” – kadr filmu, w roli ks. Karola Wojtyły Maciej Owczarek

W sierpniu 1956 r. ksiądz Karol Wojtyła z młodzieżą ponownie odwiedza Bieszczady. Wówczas w klasztorze przebywał więziony prymas Stefan Wyszyński. Nie mieli zatem szans tam się dostać. Na drodze do klasztoru stał szlaban, a obok niego budka strażnicza. Wartownik odmawia grupie studentów wejścia na teren klasztoru, który był wówczas specjalnie strzeżony.

„Jako w niebie, tak i w Komańczy” – kadr filmu, w roli wartownika, żołnierza KBW Mateusz Krawczyk

„Jako w niebie, tak i w Komańczy”

Film Bogdana Miszczaka
W reżyserii Macieja Wojcika
Produkcja TELEWIZJA OBIEKTYW

W filmie zobaczymy min: Marka Kalitę ( prymas Stefan Wyszyński)Jerzego Trelę (Stanisław Wyszyński – ojciec prymasa) i Aleksandrę Popławską (Maria Okońska) oraz Mateusza Mikosia (leśnik Jan) i Dagny Mikoś (Cipora)(żona leśnika).

Scenariusz filmu został opracowany w oparciu o archiwalne materiały dotyczące życia związane z działalnością prymasa. Film przybliża jednocześnie codzienne życie prymasa, ale przede wszystkim przypomina jak doszło do powstania niezwykłego dzieła, Ślubów Jasnogórskich, które zostały złożone przez naród polski na Jasnej Górze, 26 sierpnia 1956 r.

Książkę wraz z filmem można nabyć w redakcji Telewizji Obiektyw.
Kontakt z redakcją: tel. 13 493 80 06
e-mail: redakcja@tvobiektyw.pl