W Bratkówce, zamieszkali repatrianci z Kazachstanu

W Bratkówce, w gminie Wojaszówka zamieszkała czteroosobowa rodzina repatriantów z Kazachstanu.

Przodkowie państwa Wiktora i Eugenii Kazimierskich zostali deportowani do Kazachstanu w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Kazimierscy o powrocie do ojczyzny swoich dziadków marzyli od lat.