W Jedliczu ma powstać nowoczesna instalacja do produkcji bioetanolu

PKN Orlen i Orlen Południe zawarły porozumienie, które zakłada budowę instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w jedlickiej rafinerii. Dokument określa także sposoby finansowania inwestycji.

Jedlicka instalacja ma być pierwszym tego typu obiektem w Polsce oraz drugim w Europie. Jej wydajność planowana jest na 25 tys. ton bioetanolu rocznie. W skład kompleksu wejdzie instalacja główna oraz nowoczesna elektrociepłownia oparta na kotle biomasowym opalanym ligniną.

Bioetanol to alkohol etylowy, otrzymywany z biomasy. Stanowi dodatek do benzyny, przez co może być wykorzystywany w transporcie. W Jedliczu bioetanol ma być produkowany z surowców niespożywczych (przede wszystkim ze słomy zbóż) pozyskiwanych głównie od polskich rolników.

Zgodnie ze strategią ORLEN2030, wzmacniamy pozycję regionalnego lidera w obszarze biopaliw nowej generacji. Budowa instalacji do produkcji bioetanolu II generacji to kolejna inwestycja w przyjazne środowisku technologie, które ograniczają emisję CO2. Realizacja tego projektu znacząco przyczyni się także do wypełnienia przez PKN ORLEN Narodowego Celu Wskaźnikowego, którego poziom sukcesywnie rośnie. Oznacza też stworzenie nowych miejsc pracy i wykorzystanie potencjału rolnictwa w południowo-wschodniej Polsce, co przełoży się na wymierne korzyści dla polskiej gospodarki i regionu – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Źródło: mat. pras. Orlen