W Krośnie powstaje Dziecięcy Ośrodek Wsparcia

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci tworzy w Krośnie Dziecięcy Ośrodek Wsparcia. W lokalu przy ulicy Bohaterów Westerplatte 18A będą prowadzone zajęcia, terapie i warsztaty dla dzieci z rodzin zastępczych, adopcyjnych oraz biologicznych, które borykają z różnego rodzaju problemami. Wsparcie w Ośrodku znajdą także ukraińskie dzieci przebywające w Krośnie.