W Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym otwarto Technikum Petrochemiczne

W Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym otwarto Technikum Petrochemiczne. Kształcić będzie ono przyszłych techników technologi chemicznej. Patronat nad pilotażową klasą objął Orlen Południe. Naukę w nowej klasie rozpoczęło siedemnaścioro uczniów.