W przyszłym miesiącu ruszy nabór do miejskiego żłobka w Krośnie

Prawdopodobnie w drugiej połowie kwietnia ruszy nabór do Żłobka Miejskiego w Krośnie. W tym samym czasie ogłoszony zostanie nabór uzupełniający do projektu pn. „Mamo, tato czas do pracy! – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie”.

Ze względu na stan epidemii nabór prowadzony będzie wyłącznie drogą elektroniczną. Adres poczty mailowej oraz karty zgłoszenia dziecka zostaną podane do wiadomości zainteresowanych osób na naszej stronie internetowej www.krosno.pl.

Krośnieński magistrat informuje także rodziców dzieci objętych opieką w miejskim żłobku, że opłata za pobyt dziecka w placówce zostanie pomniejszona proporcjonalnie za każdy dzień, w którym żłobek nie był czynny, począwszy od dnia 16 marca br.