W Rzeszowie odbył się Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

W Rzeszowie odbył się Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Około 200 młodych wyszło na ulice by zamanifestować swoje niezadowolenie brakiem działań rządu w sprawie zmian klimatycznych.

Strajk odbył się dzisiaj w 70 polskich miastach. Młodzi ludzie domagają się prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ.

W Rzeszowie odbył się Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
fot. Mateusz Romankiewicz