W Rzeszowie powstał „Słownik segregacji odpadów komunalnych”

Ponad tysiąc rodzajów odpadów komunalnych znajduje się na liście słownika, który ma pomóc mieszkańcom Rzeszowa w poprawnej segregacji śmieci. Słownik jest już dystrybuowany w przedszkolach, szkołach oraz na osiedla m.in. przy pomocy spółdzielni mieszkaniowych.

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych jest niezwykle istotna w kontekście ich dalszego przetworzenia. Im lepiej posegregowane odpady na osiedlach, tym łatwiej następnie wybrać z nich surowce nadające się do przetworzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, samorządy z każdym rokiem mają obowiązek wyselekcjonować i przetworzyć ich coraz więcej. Już w 2023 roku ma to być 35 procent z ogólnej masy wszystkich odebranych od mieszkańców odpadów. A w kolejnych latach limit wzrośnie aż do 65 procent. W tej sytuacji bardzo ważna jest edukacja, dzięki której mieszkańcy będą efektywniej segregować śmieci.

– Staramy się być miastem ekologicznym, zielonym i neutralnym klimatycznie. Niezwykle istotna w tym kontekście jest gospodarka zamkniętego obiegu odpadów. Aby prowadzić ją w sposób maksymalnie skuteczny, musimy postawić na intensywną edukację, wykorzystując w tym celu każde dostępne narzędzie. Jestem przekonany, że nasz słownik będzie idealnym rozwiązaniem, nie tylko dla najmłodszych rzeszowian. Jako osoby dorosłe przecież także niejednokrotnie zastanawiamy się, do którego kubła wrzucić jakiś śmieć i czasami trudno poprawnie zdecydować – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Idea przygotowania słownika zrodziła się podczas wrześniowego pikniku ekologicznego w Parku Jedności Polonii z Macierzą przy al. Cieplińskiego.

– To część naszej kampanii ekologicznej. Podczas pikniku rozmawialiśmy sporo na temat segregacji odpadów i recyklingu. Okazało się, że powinniśmy jeszcze dokładniej postawić na edukację w tym zakresie, aby rozwiać wątpliwości wśród mieszkańców i pomóc im w poprawnej segregacji. Nasz słownik trafił już do spółdzielni mieszkaniowych, a Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa pomógł rozesłać go także do szkół. Z jego wykorzystaniem można zorganizować na przykład lekcje poświęcone prawidłowo działającej gospodarce odpadami – mówi Jolanta Kaźmierczak, wiceprezydent Rzeszowa.

W słowniku wyszczególnionych jest ponad 1000 rodzajów odpadów komunalnych wraz
ze wskazówkami, w jaki sposób powinny być deponowane. Mieszkańcy znajdą tu również szczegółowe informacje na temat Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli PSZOK-u. Z naszego słownika dowiedzą się jak prawidłowo segregować odpady i jakie korzyści niesie za sobą segregacja. Słownik zawiera szczegółowe informacje o odpadach selektywnie zbieranych i odbieranych bezpośrednio z nieruchomości.

Słownik zawiera opis symboli na opakowaniach tak aby można było dokonywać świadomych zakupów produktów, które nadają się do recyklingu. Ponadto w słowniku zawarto informację o tym, co warto samodzielnie kompostować i które odpady zaliczamy do frakcji Bio, jak również dlaczego palenie odpadów szkodzi. Poruszono temat gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Opisano zasadę 5R (w tłumaczeniu na język polski: odmawiaj, ograniczaj, używaj ponownie, przetwarzaj, kompostuj).

Sposób, w jaki informacje są zawarte w słowniku chwali Beata Żmuda ze Spółdzielni Mieszkaniowej Projektant w Rzeszowie. – Zapoznaliśmy się z nim wnikliwie i musze przyznać, że informacje są podane w bardzo przystępny sposób. Różne rodzaje odpadów są sklasyfikowane alfabetycznie i do każdego z nich przypisane są informacje, gdzie należy je wyrzucić. Z pewnością będzie pomocny naszym mieszkańcom. Informujemy o nim w korespondencji, zamieściliśmy także link do jego elektronicznej wersji na naszej stronie internetowej – mówi Beata Żmuda.

W Rzeszowie co roku powstaje ponad 70 tysięcy ton odpadów komunalnych. Ich prawidłowa segregacja oraz recykling mają znaczenie nie tylko w kwestii ekologii, ale również finansów. Za niedotrzymanie limitów recyklingu samorządom grożą kary finansowe. Brak segregacji wpływa także negatywnie na koszt odbioru i zagospodarowania odpadów. Tam, gdzie mieszkańcy radzą sobie z tym obowiązkiem lepiej, opłaty można utrzymać na niższym poziomie.

Słownik w wersji elektronicznej można znaleźć i pobrać pod poniższym linkiem:

https://bip.erzeszow.pl/static/img/k02/GK/S%C5%81OWNIK%20SEGREGACJI%20ODPAD%C3%93W%20KOMUNALNYCH.pdf

fot. Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa