W Rzeszowie rozmawiano na temat budowy kolejki naziemnej

W rzeszowskim ratuszu zaprezentowano projekt zmiany ustawy o transporcie kolejowym. Nowe przepisy pozwolą na budowę miejskiej jednotorowej kolei nadziemnej. O zmianę od lat zabiega prezydent Rzeszowa, Tadeusz Ferenc. Projekt przedstawił wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. W spotkaniu wzięli udział także Bartosz Jakubowski z Biura Legislacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz profesor Włodzimierz Choromański z Politechniki Warszawskiej.