W Rzeszowie zainaugurowano Podkarpacką Szkołę Wolności i Tolerancji

Podkarpacka Szkoła Wolności i Tolerancji to cykl comiesięcznych spotkań dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorów szkół i nauczycieli. Zajęcia mają przybliżać słuchaczom problematykę roli jednostki w społeczeństwie oraz relacji państwo – jednostka.