„W świątecznym nastroju” – koncert charytatywny na rzecz Fundacji Dotyk Anioła

Miejsce: transmisja w sieci (Facebook)

Fundacja Dotyk Anioła: facebook.com/fundacjadotykaniola

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie: facebook.com/rckpkrosno/

Termin: 20 grudnia 2020, godzina 18.00

Szczegóły: www.rckp.krosno.pl, www.dotykaniola.org

Być częścią czegoś wielkiego i dobrego to wspaniałe uczucie. Możecie przekonać się o tym sami, biorąc udział w niezwykle rodzinnym, ciepłym i przełamującym barierę odległości wydarzeniu. „W świątecznym nastroju” – koncert charytatywny na rzecz Fundacji Dotyk Anioła – w Waszych domach 20 grudnia 2020 roku o godzinie 18.00.

Wystąpią:

Wokaliści i absolwenci Studia Piosenki SWING

Wokaliści: Emilia Baczyńska, Julia Baczyńska, Julia Błaszczyk, Maria Błaszczyk, Aleksandra Dyszkowska, Klaudia Delimata, Michał Stryczniewicz, Rafał Stryczniewicz, Maciej Niedziela, Aleksandra Kozubal

Instrumentaliści: Maria Błaszczyk, Maciej Jurczak, Paweł Brzuszek, Maciej Niedziela

Podczas koncertu odbędą się dwie licytacje obrazów. Pierwszy z obrazów autorstwa Olgi Bukowskiej, drugi Bartka Sobutki. Sylwetki artystów przybliżone zostaną w trakcie wydarzenia. Zostanie też utworzona wirtualna puszka na rzecz działań Fundacji Dotyk Anioła.

Studio Piosenki SWING (zespół działający przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie) jest fenomenem na mapie zespołów artystycznych. Od pierwszego dnia ma tego samego instruktora. Wychowankowie wracają na koncerty, spotykają się, wspierają i kibicują kolejnym osiągnięciom. Lucyna Durał prowadzi zajęcia, stawiając sobie za cel rozwój talentu i osobowości oraz przygotowanie do występów estradowych swoich młodych podopiecznych. Naucza poprawnego śpiewu z odpowiednią interpretacją i właściwym sposobem poruszania się na scenie. Repertuar dobiera z uwzględnieniem indywidualnych cech i możliwości każdego uczestnika. Jej wychowankowie mają wiele okazji do publicznych wystąpień oraz do organizacji własnych wydarzeń, takich jak koncerty noworoczne czy zaduszki. Wielu z młodych wokalistów Studia Piosenki SWING zdobyło laury konkursów i festiwali różnego stopnia. Z powodzeniem uczestniczą w programach telewizyjnych jak The Voice of Poland czy Mam Talent. Studio Piosenki SWING koncertuje w Polsce, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie. Od kilku lat na scenie wokalistom towarzyszą muzycy-instrumentaliści.

Fundacja Dotyk Anioła powstała z potrzeby serca, aby wspierać obłożnie chorych w ich domach. Celem Fundacji jest działalność w zakresie pomocy holistycznej, świadczonej osobom obłożnie chorym, niezdolnym do samodzielnej egzystencji i ich rodzinom w środowisku domowym. W swoich działaniach nie ogranicza się do pomocy stricte medycznej – każdy zasługuje na życie w godnych warunkach, w otoczeniu życzliwych osób.

Źródło: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

Fot. Studio Piosenki Swing; O. Bukowska