W tym roku mamy więcej czasu na złożenie zeznania podatkowego

W związku z pandemią koronawirusa zeznania podatkowe za 2019 roku można składać do 1 czerwca. Do tej pory w usłudze Twój e-PIT złożono ponad 4,5 mln deklaracji.

Dla osób, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 w usłudze Twój e-PIT znajduje się przygotowane zeznanie podatkowe, które 30 kwietnia zostanie automatycznie zaakceptowane, jeśli samodzielnie podatnik nie złoży swojego rozliczenia. Gdyby okazało się, że automatycznie zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu. Osoby prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie wypełniają i przesyłają zeznanie do urzędu skarbowego” – informuje Edyta Chabowska, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Składając korektę można zmienić wszelkie zawarte automatycznie informacje m.in. dane dotyczące ulg czy organizacji pożytku publicznego, której przekazujemy 1% podatku. Jeśli z automatycznie zaakceptowanego zeznania będzie wynikać niedopłata, poinformuje o tym urząd skarbowy.

Jeśli z rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to urząd skarbowy w terminie do 30 maja powiadomi o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji jest 7 dni na zapłatę. Po upływie tego czasu, ale nie wcześniej niż od 1 czerwca, będą naliczane odsetki” – dodaje rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Bez zmian pozostaje termin zwrotu nadpłaty podatku. Podatnicy, którzy złożyli zeznanie podatkowe elektronicznie otrzymają zwrot nadpłaty do 45 dni od dnia złożenia zeznania. Natomiast dla rozliczeń składanych papierowo termin ten wynosi 3 miesiące.

Źródło: IAS