W WSPiA powstało Podkarpackie Centrum Wsparcia Obywateli Ukrainy

6 różnych urzędów i instytucji publicznych i niepublicznych zaangażowało się we współpracę z utworzonym przy WSPiA Podkarpackim Centrum Wsparcia Obywateli Ukrainy. Centrum zajmie się pomocą w kwestiach prawnych, urzędowych, związanych z pośrednictwem pracy, wsparciem humanitarnym oraz personalnym.

Tworząc Podkarpackie Centrum Wsparcia Obywateli Ukrainy (PCWOU) WSPiA rozpoczęło ścisłą współpracę z 6 urzędami i instytucjami, z którymi będzie pomagać uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. W czwartek 31 marca 2022 r. porozumienie w sprawie współpracy podpisali: prof. Jerzy Posłuszny, rektor WSPiA; Krystyna Stachowska, zastępca prezydenta Rzeszowa; Bartosz Opaliński, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych; Marcin Cichulski, dziekan Izby Adwokackiej w Rzeszowie, Mieczysław Łagowski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie; Jacek Górak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie; Maciej Maruszak, dyrektora Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie.

Podpisanie porozumienia to początek działalności PCWOU. Jak zaznaczył prof. Jerzy Posłuszny, rektor WSPiA jest to bardzo ważne wydarzenie, które rozpoczyna niezwykłe przedsięwzięcie. – Razem z dzisiejszymi sygnatariuszami rozpoczynamy ogromne przedsięwzięcie non profit. Widzimy jednak duże zainteresowanie kolejnych instytucji nie tylko z Rzeszowa, ale całego województwa. Od miesiąca w różny sposób Polacy pomagają i pokazując ogromne serce dla uchodźców. Jednak przed nami kolejny etap, w którym musimy naszą pomoc sprofesjonalizować i zorganizować. Teraz musimy rozpocząć świadczenie systemowej pomocy. I Właśnie uporządkowaniu wszystkich spraw związanych z pomocą uchodźcom ma służyć utworzone Podkarpackie Centrum Wsparcia Obywateli Ukrainy – powiedział prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

W najbliższych dniach uczelnia zajmie się organizacją całego przedsięwzięcia m.in. przygotowaniem pomieszczeń i szkoleniem studentów do świadczenia konkretnej pomocy. W pracę zaangażowane będą konkretne jednostki WSPiA: Klinika Prawa, Klinika Administracji, Klinika Przedsiębiorczości i Klinika Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Akademickie Biuro Karier, Centrum Edukacji Dodatkowej.

– W ramach Podkarpackiego Centrum Wsparcia Obywateli Ukrainy wszystkie instytucje będą współpracować w zakresie adaptacji społecznej, administracyjnej i zawodowej obywateli Ukrainy migrujących w związku z wojną w Ukrainie. Pomoc będzie udzielana w ramach tematycznych sekcji wsparcia: prawnego, urzędowego, humanitarnego, personalnego oraz pośrednictwa pracy – wyjaśnia dr Przemysław Niemczuk, prorektor WSPiA.

Sekcja wsparcia prawnego działać będzie pod opieką merytoryczną Okręgowej Izby Radców Prawnych i Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Obie instytucje zapewnią odpowiednie szkolenia dla studentów wolontariuszy. Punkt będzie przyjmował zgłoszenia, nadawał im bieg i archiwizował zakończone sprawy. Wszystko przy współpracy pro publico bono radców prawnych i adwokatów w wyznaczonych terminach.

Sekcja wsparcia urzędowego zajmie się pomocą w czynnościach administracyjnych związanych z pobytem np. uzyskanie numeru PESEL, świadczeń socjalnych, zrozumieniem i załatwieniem kwestii podatkowych. W ramach tej sekcji dyżury studenckie odbywać się będą w siedzibie Centrum, bądź w urzędach zgodnie z potrzebami partnerów.

W ramach sekcji wsparcia pośrednictwa pracy Centrum będzie pomagać w poszukiwaniu miejsca pracy. Zajmie się także organizacją szkoleń i poradnictwa indywidualnego dla osób chcących prowadzić działalność gospodarczą oraz dla polskich przedsiębiorców i instytucji zatrudniających obywateli z Ukrainy. Studenci podczas dyżurów w PCWOU otrzymają wsparcie ze strony PUP w Rzeszowie i IPH w Rzeszowie.

Sekcja wsparcia humanitarnego oparta będzie na istniejącym Centrum Wolontariatu PCK działającym w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Zajmie się organizacją i zarządzaniem wolontariuszami pomagającymi uchodźcom z Ukrainy w punktach recepcyjnych na granicy polsko-ukraińskiej.

Ostatnie sekcja wsparcia personalnego zajmie się organizacją i prowadzeniem różnych kursów z zakresu m.in. wejścia w procesy socjalizacyjne w nowym otoczeniu, wsparcia dla polskich instytucji/przedsiębiorców w zakresie kontaktu z klientem w trudnej sytuacji. Będzie także organizować kursy językowe: polskiego dla Ukraińców oraz ukraińskiego dla instytucji zatrudniających/obsługujących Ukraińców.

Podkarpackie Centrum Wsparcia Obywateli Ukrainy działać będzie w Kampusie WSPiA przy ul. Cegielnianej 14 w Rzeszowie. Zaangażowani w pomoc studenci będą działać pod nadzorem koordynatorów ze strony uczelni i opieką merytoryczną ze strony wszystkich instytucji współpracujących.

Źródło: WSPiA

Fot. WSPiA