W Zespole Szkół w Trzcinicy odbył się Dzień Otwarty

Ósmoklasiści z powiatów jasielskiego i gorlickiego wzięli udział w Dniu Otwartym zorganizowanym przez Zespół Szkół w Trzcinicy. Zainteresowani mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną placówki, zwiedzić jej mury oraz porozmawiać z uczniami i nauczycielami.