Ważne! Pomoc dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku nawałnic

– W związku z szansą uzyskania wsparcia z Urzędu Wojewódzkiego dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w wyniku nawałnic, jakie przeszły nad Jasłem końcem czerwca br., prosimy o przekazanie informacji w terminie do 21 lipca 2020 r. do Urzędu Miasta o poniesionych stratach – czytamy w komunikacie jasielskiego magistratu.

Informacje można przekazywać na adres mailowy (tarcza@um.jaslo.pl), telefonicznie pod numerem 13 44 86 371 lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Rynek 12.

Przekazane informacje powinny obejmować następujące dane:

  • Miejscowość;
  • Nazwę podmiotu gospodarczego;
  • Zakres powstałych uszkodzeń;
  • Wartość poniesionych strat, określoną kwotowo w złotówkach;
  • Źródło danych, informacji o stratach tj. np.: wycena zakładu ubezpieczeniowego, protokół komisji, ewidencja księgowa strat poniesionych w majątku podmiotu oraz środkach obrotowych, powstałych w wyniku powodzi itp.

– Zebrane informacje posłużą podjęciu działań zmierzających do pozyskania maksymalnej puli środków finansowych z Urzędu Wojewódzkiego, pozwalających na udzielenie realnej pomocy w usuwaniu skutków niekorzystnych warunków atmosferycznych – czytamy dalej w komunikacie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miasta w Jaśle (tel. 13 44 86 371, mail: tarcza@um.jaslo.pl).

Źródło: Urząd Miasta w Jaśle