Ważny krok Podkarpackiego Centrum Medycznego w kierunku poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia w województwie

W czwartek 4 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podpisana została umowa między Podkarpackim Centrum Medycznym w Rzeszowie a firmą IEN Energy, która wygrała przetarg na dostawcę energii elektrycznej dla 17 placówek medycznych z terenu województwa podkarpackiego. Zmiana dostawcy przyczyni się do obniżenia kosztów energii elektrycznej szpitali i innych podmiotów leczniczych, co przełoży się na poprawę ich efektywności.

W spotkaniu uczestniczyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, członek Zarządu Województwa oraz Mariola Zajdel-Ostrowska, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia.

Gwałtowny wzrost kosztów energii elektrycznej nie ominął placówek medycznych, dlatego ich przedstawiciele zostali zmuszeni do poszukiwania rozwiązań umożliwiających obniżenie kosztów dzielności.

Dużym wsparciem w tej kwestii dla jednostek świadczących usługi medyczne jest uczestnictwo w programie pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wdrożenie scentralizowanej platformy zakupowej” współfinansowanym z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Program zakłada m.in. uczestnictwo podmiotów leczniczych z terenu województwa podkarpackiego i jednostek podległych samorządowi województwa we wspólnych postępowaniach przetargowych, czego efektem jest obniżenie cen jednostkowych przy dużej ilości i wartości zamówień oraz zachowaniu wysokiej jakości dostarczanych materiałów, w tym medycznych wyjaśnia Krzysztof Bałata, dyrektor Podkarpackim Centrum Medycznym w Rzeszowie.

– W ramach programu Podkarpackie Centrum Medyczne realizuje wspólne przetargi dla 12 podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego i kilku szpitali powiatowych. W 2023 roku w porównaniu do 2020 roku nastąpił ponad dwukrotny wzrost wartości umów zawieranych w wyniku wspólnych postępowań, z 61,8 mln zł do ponad 128 mln zł. Dołączają się do nich także coraz częściej inne podmioty lecznicze z województwa podkarpackiego – dodaje.

Podkarpackie Centrum Medyczne w ramach Programu realizowanego w latach 2020-2023 zaoszczędziło ponad 35 mln zł przy 63 przeprowadzonych wspólnych postępowaniach przetargowych.

Nowy dostawca energii

Firma IEN Energy wyłoniona w przetargu przeprowadzonym w ramach platformy zakupowej Centrum Usług Wspólnych wdrożonej przez Podkarpackie Centrum Medyczne złożyła najkorzystniejszą ofertę z pośród 5 podmiotów biorących udział w postępowaniu. Różnica między najkorzystniejszą ofertą a najdroższą wynosiła 25 mln zł. Uzyskana oszczędność stanowi ponad 2,6 mln zł. Jest to różnica wyliczona pomiędzy ceną za 1 kWh z poprzedniego postępowania a ofertą z najkorzystniejszą wartością – mówi Krzysztof Bałata.

Przedsiębiorstwo energetyczne IEN Energy sp. z o.o. funkcjonujące na rynku od 2013 roku jako dobrze prosperująca spółka obrotu świadcząca innowacyjne usługi dotychczas niespotykane na polskim rynku energii, głównie w obszarze OZE i Klastrów Energii.

Centrum Usług Wspólnych działające przy Podkarpackim Centrum Medycznym w Rzeszowie istnieje na zasadzie grupy zakupowej łączącej wszystkich zamawiających. Poprzez uzyskanie „efektu skali” (duża liczba podmiotów działających razem przyczynia się do zwiększenia liczby usług, które w rezultacie powodują zmniejszenie kosztów całościowych) jest w stanie uzyskać korzystne warunki zakupowe przy zachowaniu obecnych, wysokich standardów jakości.

inf. prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *