Weź udział w konsultacjach dotyczących elektromobilności w Jaśle

Jasielski magistrat zachęca mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców oraz przedstawicieli stowarzyszeń do zabrania głosu i wypełnienia ankiety dotyczącej elektromobilności w Jaśle. Miasto pozyskało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej fundusze na opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Jasła na lata 2019-2035”.

Elektromobilność stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnych miast i dotyczy zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Rządy wielu państw prowadzą od lat działania mające zachęcać obywateli do nabywania pojazdów napędzanych prądem m. in. system dopłat, który funkcjonuje już w 17 europejskich krajach. Również Polska podjęła od roku 2017 działania zmierzające do stworzenia warunków dla rozwoju elektromobilności oraz paliw alternatywnych (prąd, gaz skroplony/sprężony) w sektorze transportowym – czytamy w komunikacie Urzedu Miasta w Jaśle – W związku z tak nakreślonym kierunkiem rozwoju oraz w poczuciu odpowiedzialności za środowisko naturalne nasze miasto przystąpiło do opracowywania „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Jasła na lata 2019-2035”, która ma przyczynić się do wypracowania dla miasta celów i kierunków rozwoju nowoczesnego transportu, a także ochrony środowiska i podnoszenia jakości życia mieszkańców. Aby określone cele i kierunki rozwoju były nie tylko zgodne z wytycznymi i ogólnoświatowymi trendami, ale też stanowiły odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej – prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety.

Wnioski i postulaty do opracowywanego dokumentu jasielski magistrat prosi o przesłanie na adres mailowy: konsultacje@um.jaslo.pl

Prace projektowe nad dokumentem potrwają do sierpnia. Ankieta dostępna będzie do 18 czerwca pod adresem: https://forms.gle/bmvLj9mJdoBBV88b8 oraz na stronie miejskich konsultacji pod adresem: https://konsultacje.um.jaslo.pl/pl/ekonsultacje/szczegoly/YToyOntzOjI6ImlkIjtzOjI6IjMzIjtzOjQ6InR5cGUiO2k6MDt9

Źródło: Urząd Miasta w Jaśle