Większa strefa pieszo-rowerowa w centrum Rzeszowa

Strefą dedykowaną pieszym i rowerzystom stał się odcinek ul. Mickiewicza w Rzeszowie, od skrzyżowania z ul. Joselewicza do Rynku. O wprowadzenie takiej zmiany wnioskowali mieszkańcy oraz restauratorzy prowadzący działalność przy ul. Mickiewicza.

– Podjąłem decyzję o tym, aby ten odcinek ul. Mickiewicza stał się dostępny tylko dla pieszych i rowerzystów. Na tej zmianie skorzystają także restauratorzy działający przy tej ulicy, którzy mają możliwość ustawienia większych powierzchniowo ogródków letnich – mówi Marek Bajdak, pełniący funkcję prezydenta Rzeszowa.

Miejski Zarząd Dróg zmienił już oznakowanie na ul. Mickiewicza. Przed zmianą z odcinka tej ulicy skrzyżowania z ul. Joselewicza do Rynku mogły korzystać także samochody dowożące towar do sklepów i restauracji znajdujących się na Rynku.

Źródło: Urząd Miasta Rzeszowa

Fot. Urząd Miasta Rzeszowa