Większy recykling w Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie

W 2022 r. Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie przetworzyło prawie 65 tys. ton odpadów komunalnych. Do recyklingu i ponownego przetworzenia trafiło natomiast ok. 10 tys. ton odpadów opakowaniowych, co stanowi wzrost o blisko 15% w porównaniu do roku ubiegłego.

Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie jest instalacją ukierunkowaną na odzysk i recykling odpadów, a także promującą selektywną zbiórkę odpadów i ich drugie życie. Dzięki temu z roku na rok zwiększa się w niej też strumień odpadów kierowanych do recyklingu i ponownego użycia, a nie do składowania.

W 2022 r. Regionalne Centrum Odzysku Odpadów przetworzyło ponad 64,7 tys. ton odpadów komunalnych. W części mechanicznej instalacji było to ponad 44 540 ton odpadów, z czego ok. 32,5 tys. ton to odpady niesegregowane (zmieszane), a ok. 12,1 tys. ton to odpady selektywne, w tym ponad 4,7 tys. tony szkła. W części biologicznej RCO przetworzono natomiast blisko 20 tys. ton odpadów biodegradowalnych, w tym m.in. odpadów zielonych i kuchennych. Tym samym, w 2022 roku Regionalne Centrum Odzysku Odpadów przetworzyło ok. 5 tys. ton odpadów więcej niż w roku 2021 r.

W naszej instalacji stawiamy na efektywny odzysk surowców wtórnych i recykling odpadów. W 2022 roku instalacja osiągnęła zakładane wydajności i objęła obsługą wszystkie partnerskie gminy z projektu odpadowo-energetycznego, czyli ok. 350 tys. mieszkańców z 28 okolicznych samorządów – mówi Dorota Kornasiewicz, kierownik Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów.

Do recyklingu Regionalne Centrum Odzysku Odpadów przekazało w 2022 r. ponad 9,1 tys. ton odpadów opakowaniowych, w tym m.in.: blisko 1300 ton papieru i tektury, ponad 2200 ton tworzyw sztucznych, ponad 700 ton metali, ponad 220 ton opakowań wielomateriałowych i ponad 4700 ton szkła. W porównaniu do roku 2021 jest to o ponad 1100 ton więcej, a to stanowi wzrost rok do roku o ok. 15%.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów funkcjonowania instalacji oraz z tego, że udało się wyeliminować uciążliwości dla mieszkańców. Efektywność naszej nowej instalacji potwierdza wzrost ilości odpadów wysegregowanych i przekazanych do recyklingu. Można więc powiedzieć, że cele tych inwestycji zostały osiągnięte – podkreśla Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. – Przed nami jednak dalsze działania, w szczególności rozpoczęta już budowa bloku energetycznego. Jako paliwo wykorzystywane będą w nim pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych, których nie da się już ponownie wykorzystać. To kolejny etap budowy kompleksowego systemu gospodarowania odpadami, ukierunkowanego na maksymalizowanie odzysku odpadów – dodaje Janusz Fic.

inf. prasowa
Krośnieński Holding Komunalny