Więźniowie będą pracować w podkarpackich lasach

Umowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele Okręgowej Służby Więziennej oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Porozumienie dotyczy wspólnych działań podejmowanych przez obie instytucje w obszarze zatrudnienia odpłatnego i nieodpłatnego osób pozbawionych wolności na rzecz nadleśnictw z regionu Podkarpacia.