Wiosenna akcja płoszenia gawronów w Krośnie

Od poniedziałku 5 marca 2019 r. na terenie Krosna trwa  wiosenna akcja płoszenia gawronów. Będzie ona prowadzona przez najbliższe dwa miesiące w obrębie zadrzewionych terenów przy ul. Krakowskiej, ul. Żwirki i Wigury 4d oraz przy ul. Podkarpackiej 5 i 7. Dwuletnie doświadczenia pokazują dużą efektywność tej metody.

Sokoły znów płoszą gawrony
Jest to kontynuacja działań, które mają na celu zmniejszenie uciążliwości związanych z nadmierną populacją gawronów na zadrzewionych terenach w obrębia miasta. Miasto akcję związaną z płoszeniem prowadzi od 3 lat. Działania są wykonywane przez firmę sokolniczą przy użyciu specjalnie ułożonych i szkolonych ptaków drapieżnych. Akcja będzie prowadzona przez najbliższe 60 dni.

Dwuletnie doświadczenia pokazują dużą efektywność tej metody
Sukces tej akcji w znacznej mierze zależy od jej regularności. Z początkiem 2019 r. przeprowadzono kontrolę w obrębie zadrzewień objętych płoszeniem i usunięto nieliczne gniazda gawronów. Przeprowadzano kontrola pokazała, że ilość gniazd w obrębie terenów objętych płoszeniem z roku na rok spada, co świadczy o malejącej liczbie gawronów w tych terenach.

Wracają mniejsze ptaki
Według przeprowadzonych oględzin wykonanych przez ornitologa, metoda ta spowodowała powrót małych ptaków, które wcześniej zostały wyparte przez kolonie gawronów.
Płoszenie gawronów jest metodą bezpieczną dla innych ptaków. Wbrew obiegowej opinii ptaki drapieżne, używane do odstraszenia gawronów nie atakują innych ptaków. Trzymane są na uwięzi przez sokolników i wypuszczane są na przeloty tylko w przypadku zauważenia gawronów wykazujących chęć zasiedlenia drzew. Ptaki drapieżne są karmione przez opiekunów i nie muszą polować w celu zdobycia pożywienia.

inf. UM Krosno