Wkrótce rozpocznie się rekrutacja do krośnieńskich przedszkoli

Od poniedziałku 1 lutego rodzice dzieci uczęszczających do krośnieńskich przedszkoli mogą składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Po ustaleniu ostatecznej liczby dzieci, które będą nadal chodzić do wybranej placówki, przyjdzie kolej na tych rodziców, których pociechy dopiero rozpoczynają swoją przygodę w przedszkolu.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego
Jeśli chcemy aby nasze dziecko nadal chodziło do krośnieńskiego przedszkola, musimy elektronicznie wypełnić deklarację w systemie NABÓR, a następnie ją wydrukować i podpisany dokument złożyć w przedszkolu. Deklaracje należy składać do 9 lutego do godz. 15.00.
Brak złożenia deklaracji kontynuowania edukacji w terminie, jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu.

Po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji (16 lutego) i ustaleniu ostatecznej liczby miejsc, rozpocznie się kolejny etap czyli nabór dzieci rozpoczynających edukację w przedszkolu.

Dziecko pierwszy raz w przedszkolu
Od 17 lutego do 25 deklaracje w systemie będą składać wnioski rodzice dzieci, które mieszkają w Krośnie, a do tej pory nie były objęte wychowaniem przedszkolnych. W takim przypadku również trzeba wypełnić deklarację w systemie NABÓR, a następnie ją wydrukować i podpisany dokument złożyć w wybranym przedszkolu.

Więcej informacji na stronie naboru
Rodziców zapisujących dzieci do miejskich przedszkoli zachęcamy do zapoznania się z informatorem zamieszczonym w serwisie internetowym NABÓR. Tam w zakładce Aktualności zamieszczane będą szczegółowe informacje na temat zasad, terminów i kryteriów zapisu dzieci do przedszkoli miejskich oraz bieżące informacje dotyczące kolejnych etapów rekrutacyjnych na rok szkolny 2021/2022. W zakładce Dokumenty, można znaleźć wszelkie niezbędne komunikaty oraz wyjaśnienia.
Na platformie rodzice będą mogli też zapoznać się z pełną ofertą placówek przedszkolnych.

Źródło: Urząd Miasta w Krośnie