Wojciech Piękoś, nowy Wójt Gminy Jasło zaprzysiężony

Radni gminy Jasło oraz nowy wójt Wojciech Piękoś złożyli ślubowanie podczas pierwszej sesji nowej kadencji. Większość w radzie gminy ma PiS (6 z 15 mandatów). Przewodniczącym rady po raz kolejny został Józef Dziedzic.